Trygg i Sel-modellen

Foresatte - Forebygging

  • snakke med andre foreldre.
  • samarbeide om å sette grenser og stille krav til oppførsel.
  • snakke med egne barn og vennene – vis interesse, still spørsmål !
  • være gode forbilder? Hva snakker vi om rundt «kjøkkenbordet»?
  • delta på foreldremøter i barnehager og skoler...
  • følge med «på nett» - tilgang til barna sine nettkontoer?
  • tilegne seg nett-kunnskap – delta på skolens opplegg med Barnevakten.
  • være obs i forbindelse med bursdager og andre private arrangement.
  • arrangere for eksempel «lekegrupper» hjemme.
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)