Trygg i Sel-modellen

Foresatte - Avdekking

SE hva som skjer

  • Se om noen går alene.
  • Se om noen er utenfor i lek.
  • Legg merke til endring i ditt barn sin atferd, lytt til det barn forteller eller formidler på andre måter.

Spør om hva som skjer

  • har du sett noen som ikke har hatt det så bra i dag?
  • har vennene dine hatt det fint på nettet i dag?
  • om du fikk velge, hvem ville du valgt som «leder» i vennegjengen og hvorfor?

Snakk om det som skjer

  • Du kan kontakte skole eller barnehage med din bekymring. Du skal bli hørt.
  • Snakk med andre foreldre, deler de din bekymring?
  • Snakk med leder for fritidsaktiviteter om hvordan barna har det der.
X

Ressurser

nullmobbing.no logo

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)