Trygg i Sel-modellen

Barn/unge - Forebygging

Alle skal:

S - samhandle

E - entusiasme

L - likeverd

TRYGGE ELEVER SOM TRIVES, LÆRER OG UTVIKLER SEG PÅ SKOLEN OG PÅ FRITIDA SAMMEN MED ANDRE

Forebygge:

Forventninger til alle

 • ikke slå/sparke/spytte/lugge/vise fingeren - vær vennlig
 • ikke mobbe - inkluder alle
 • ikke utestenge - være en god venn
 • ikke baksnakke - MOT til å si ifra
 • ikke blikke - vis respekt
 • ikke le av andre - godta andre sin mening
 • ingen skal være alene - vise at du bryr deg
 • ikke forstyrre andre i timen - være godt forberedt
 • ikke trasse - vær hyggelig
 • VÆR ET GODT FORBILDE

  SI hei TIL ALLE

  nok voksne sammen med barna - snakk med en voksen

  snakk sammen når noe skjer

  sett av tid på skolen - snakk om det som er vanskelig

  SKAP POSITIVE FORVENTNINGER

  SNAKK OM DET SOM ER BRA

  LÆRE OM DET PÅ SKOLEN

  MOBILFRI SKOLE

X

nullmobbing.no logo

(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)