Trygg i Sel-modellen

Foresatte - Håndtering

  • I situasjonen – gi beskjed om å stoppe («om du hadde sagt det / gjort det mot meg, så ville jeg ikke likt det, STOPP med det»)
  • Etter situasjonen: Informer foreldrene til de involverte. Vurder å informere skolen.
  • Om du mistenker mobbing: Snakk med andre foreldre, klassekontakt, kontaktlærer, leder for fritidsaktivitet. Del din mistanke og fortell hva du ser, hører og opplever.
  • Unngå konfrontasjon («æreskjelling», «skamskjelling») med barn eller foreldre, det løser sjelden noe.
  • Vurder å kontakte skole og barnehage.
X

Ressurser

nullmobbing.no logo

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)