Trygg i Sel-modellen

Fritid - Forebygging

  • Snakk med foreldre.
  • Samarbeid om å sette grenser og stille krav til oppførsel.
  • Snakk med barna om hvordan de har det - vis interesse, still spørsmål!
  • Vær gode forbilder! Hvordan snakker du om andre voksne og barn i gruppa og motspillere?
  • Delta på foreldremøter og felles aktiviteter.
  • De voksne må ha en bevisst holdning til gruppe/laginndeling, sørg for at alle er inkludert
X
Dette innholdet er rettet mot alle voksne og ungdom som er ansvarlige for barn på ulike fritidsarenaer.
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)