Trygg i Sel-modellen

Foresatte - Etterarbeid

  • Etter at mobbing eller krenking er stoppet er det viktig å følge opp de som var involvert. Oppfølgingen kan være nødvendig i lang tid, ofte lengre enn du tror!
  • Helsesykepleier kan tilby samtaler til foresatte og barn i etterkant av mobbing.
  • Støtt barnet i å våge seg ut på arenaer som tidligere har vært vanskelig, dersom det vegrer seg.
  • Dersom vegringsadferd blir for omfattende og påvirker hverdagen i stor grad kan en kontakte støtteapparat for råd og hjelp.
  • Spør hvordan barnet har det og lytt til det de forteller. Balanser så ikke alle samtaler med barnet handler om det som har skjedd, det må være rom for annet også.
  • Foreldrene til de som utøver mobbing må støtte barnet i sitt forsøk på å endre adferd, og hjelpe ved eventuelle tilbakefall.
X

Ressurser

nullmobbing.no logo

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)