Trygg i Sel-modellen

Fritid - Etterarbeid

  • Etter at mobbing eller krenkelser er stoppet er det viktig å følge opp de som var involvert.
  • Oppfølgingen kan være nødvendig i lang tid, ofte lengre enn du tror!
  • Spør hvordan det går.
  • Hold et ekstra øye med de som har vært involvert.
  • Se når de lykkes (catch-them-being-good) – og bekreft! - også de som har stoppet med mobbing.
  • Del gjerne gode erfaringer med andre, hva gjorde du, hvor lenge holdt du på, hvordan gikk det.
X
Dette innholdet er rettet mot alle voksne og ungdom som er ansvarlige for barn på ulike fritidsarenaer.
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)