Trygg i Sel-modellen

Barn/unge - Etterarbeid

Alle skal:

S - samhandle

E - entusiasme

L - likeverd

TRYGGE ELEVER SOM TRIVES, LÆRER OG UTVIKLER SEG PÅ SKOLEN OG PÅ FRITIDA SAMMEN MED ANDRE

Håndtering:

 • snakk om det som har skjedd
 • vær tydelig på tiltak når noe KJEITT ikke slutter
 • likebehandling
 • VENNEBENK

  VENNESAMTALER

  ELEVSAMTALER

  OPPFØLGING AV VOKSNE

  VISE AT åss BRYR åss

X

nullmobbing.no logo

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)