Trygg i Sel-modellen

Barn/unge - Avdekking

  • Spørre hvordan de andre har det, om du tror at de blir mobbet
  • Følge med på hva som skjer rundt seg, om noen går alene/ser lei seg ut
  • Når vi ser/opplever situasjoner der vi tror at noen blir mobbet, kan vi spørre «hva skjer?»
     
X

nullmobbing.no logo

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)