Trygg i Sel-modellen

Fritid - Avdekking

Se hva som skjer

  • se om noen går alene.
  • se om noen er utenfor i aktiviteten.
  • vær obs på endring i adferd, for eksempel om noen slutter å komme, vegrer seg for å gå i garderoben etc.

SPØR om hva som skjer

  • har du sett noen som ikke har hatt det så bra i dag?
  • hvordan har du det i gruppa/på laget?
  • har vennene dine hatt det fint på nettet i dag?
  • om du fikk velge, hvem ville du valgt som «leder» i vennegjengen og hvorfor.

SNAKK om det som skjer

  • Vurder å ta opp din bekymring med andre på fritidsarenaen og med foresatte.
X
Dette innholdet er rettet mot alle voksne og ungdom som er ansvarlige for barn på ulike fritidsarenaer.
Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)