Trygg i Sel-modellen

Barn/unge - Håndtering

Alle skal:

S - samhandle

E - entusiasme

L - likeverd

TRYGGE ELEVER SOM TRIVES, LÆRER OG UTVIKLER SEG PÅ SKOLEN OG PÅ FRITIDA SAMMEN MED ANDRE

Håndtering:

 • vær ærlig, si ifra
 • elevsamtaler
 • involver klassa
 • du skal behandles på en god måte
 • snakk med foreldre
 • klare regler, gjelder for alle, vite om reglene
 • klassemøter
 • elevsamtaler og gruppesamtaler
 • foreldresamtaler
 • helsesykepleier
 • politi

Alle fortjener å starte med blanke ark etter episoder og hendelser.

X

Elevråd fra Otta skole, Otta ungdomsskole og Heidal skule har selv laget tekst som gjelder for barn/unge.


nullmobbing.no logo

Sel kommune på FacebookSel kommune | Hjemmesiden til Sel kommunewww.sel.kommune.no
(Basert på Fjell kommune sin Trygg i Fjell-modellen v1.2)